Vi erbjuder skydd mot råttor/möss i form av avtal eller akutåtgärder.

Vi utför fågelsäkring på era byggnader.

Vi utför saneringar mot träskadeinsekter.

Vi erbjuder saneringar mot bland annat flugor - vägglöss - kackerlackor - myror - getingar.

Vi utför tak och fasad -tvätt. Vi är auktoriserad Grön-Fri entreprenör.